REZULTATET E TESTIMIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2016-2017, PAS PROCESIT TË ANKIMIMIT

REZULTATET E TESTIMIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2016 -2017

 

Njoftim

 

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar me dosje dhe nuk kanë arritur të bëjnë aplikimin e tyre në portalin online "Mesues per Shqiperine", se brenda ditës së nesërme datë 21 dhjetor 2016 ora 10.00, duhet të plotësojnë në ambientet e DAR/ZA formularin e regjistrimit në formë manuale.  

 

Konkursi 2016

 

PROGRAMET LËNDORE ORIENTUESE 2016

Arsim Fillor

Arsim Parashkollor

Arsim Special

Art Pamor

Biologji

Edukim Fizik

Fizikë

Gjeografi

Gjuhë e Huaj

Gjuhë dhe Letërsi

Histori

Kimi

Matematikë

Muzikë

Shkencat Sociale dhe Ekonomi

Shkollat Artistike

TIK

 

 DISPOZITAT LIGJORE

 

 

Konkursi 2015

 

Publikimet  e listave të kandidatëve fitues për çdo DAR/ZA “Mësues për Shqipërinë 2015” : 

Dar Korçë                   

ZA Devoll                 

ZA Pogradec             

ZA Kolonjë               

DAR Vlorë               

ZA Delvinë                

ZA Sarandë                

DAR Lezhë                 

ZA Mirditë               

ZA Kurbin                   

DAR Kukës              

ZA Tropojë               

ZA HAS                       

DAR Elbasan               

ZA Librazhd                 

ZA Peqin                      

ZA Gramsh                

DAR Tiranë Qark        

ZA Kamëz                     

ZA Kavajë                  

Dar Tiranë Qytet        

DAR Fier                       

ZA Mallakastër        

ZA Lushnje              

DAR Berat                 

ZA Kucovë                

ZA Skrapar               

DAR Gjirokastër     

ZA Tepelenë            

ZA Permet               

DAR Dibër                

ZA Bulqizë                   

ZA Mat                      

DAR Durrës            

ZA Krujë                   

DAR Shkodër          

ZA Malësi e Madhe 

ZA Pukë                    

Rezultatet e testimit Mësues për Shqipërinë 2015 pas ankimimit

Rezultatet e testimit Mësues për Shqipërinë 2015

Lista e pjesëmarrësve në testimin e datës 19.12.2015  (shkarkoje këtu)

 

PROGRAMET LËNDORE ORIENTUES 2015 

 1. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE  TË “ARSIMIT FILLOR” 2015
 2. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË “ARSIMIT SPECIAL” 2015
 3. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË “ARSIMIT PARASHKOLLOR” 2015
 4. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “EDUKIMIT FIGURATIV” 2015
 5. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “BIOLOGJI”  2015
 6. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTE” 2015
 7. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “FIZIKË” 2015
 8. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “GJUHË E HUAJ” 2015
 9. PROGRAMI ORIENTUES PЁR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “GJEOGRAFISË” 2015
 10. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË PROFILIT “GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI” 2015
 11. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “HISTORI” 2015
 12. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “KIMI” 2015
 13. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “MATEMATIKË” 2015
 14. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “EDUKIMIT MUZIKOR” 2015
 15. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË SHKENCAVE SHOQËRORE LËNDËT FILOZOFI, PSIKOLOGJI, SOCIOLOGJI, EKONOMI” 2014
 16. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË SHKOLLAVE ARTISTIKE DEGËT “ART FIGURATIV, KOREOGRAFI, MUZIKË” 2015
 17. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI” 2015

 

DISPOZITAT LIGJORE

 

Konkursi 2014

Në linkun LISTA ju mund të informoheni në çdo kohë dhe në mënyrë transparente për statusin e punësimit të kandidatëve pjesmarrës në testim, në përputhje me vendet vakante, sipas profileve dhe DAR/ZA-ve.

Rezultatet e kandidatëve të testuar në portalin “Mësues për Shqipërinë”, pas shqyrtimit të ankimimeve, mbështetur në Udhëzimin Nr. 55

Teste të zgjidhura

 

Publikohen rezultatet e Testimit "Mësues për Shqipërinë"

DETAJIMI I PIKËVE PËR REZULTATET E TESTIMIT TË PUBLIKUARA

REZULTATET E TESTIMIT TË RENDITURA PËR ÇDO DAR SIPAS PROFILEVE

 

DISPOZITA LIGJORE

URDHËR NR. 55 DATË 19.11.2014 

UDHËZIM NR. 44 DATË 16.10.2014

 

PROGRAME LËNDORE 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË ARSIMIT FILLOR 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË ARSIMIT PROFESIONAL 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË SHKOLLAVE ARTISTIKE DEGA: ART PAMOR, BALET, MUZIKË 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS BIOLOGJI 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS EDUKIMIT FIGURATIV 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS EDUKIM FIZIK DHE SPORTE 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË EDUKIMIT MUZIKOR 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË FIZIKËS 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË GJUHËS ANGLEZE 2014 

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË GJUHËS FRËNGE 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË GJEOGRAFISË 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË GJERMANISHTES 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS HISTORI 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË GJUHËS ITALIANE 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS KIMI 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS MATEMATIKË 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË SHKENCAVE SHOQËRORE LËNDËT FILOZOFI, PSIKOLOGJI, SOCIOLOGJI 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS TIK 2014

PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS EKONOMI 2014